ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY

Radni Gminy Ryńsk w dniu 25 maja br. na XLVIII sesji udzielili jednomyślnie Panu Władysławowi Łukasikowi - Wójtowi Gminy Ryńsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 r.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego - Wójta Gminy w roku budżetowym.

Przed przeprowadzeniem procedury glosowania Pan Wójt przedstawił Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok miniony.

Pozytywnej oceny realizacji budżetu dokonała Komisja Rewizyjna Rady Gminy kierując wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium. Pozytywne opinie o wykonaniu budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, jako organ nadzoru w zakresie spraw finansowych.  

Pan Piotr Piątkowski - Przewodniczący Rady Gminy, w imieniu Rady Gminy, złożył Panu Wójtowi gratulacje i podziękował za wrażliwość społeczną, realizowane inwestycje oraz za ideę współpracy z radnymi, sołtysami, dyrektorami szkół, przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich, ze stowarzyszeniami i fundacjami oraz pracownikami urzędu gminy.   

Pan Wójt zaznaczył, że jest to wspólny sukces wielu osób. Złożył podziękowanie Państwu Radnym za udzielone zaufanie, wsparcie oraz przychylność w realizacji zamierzeń. Słowa podziękowania skierował także do Pań i Panów Sołtysów za życzliwość i pomoc oraz do kierowników jednostek organizacyjnych gminy i pracowników urzędu za dobrą współpracę.  P. Wójt wyraził nadzieję, że podejmowane działania są pozytywnie odbierane przez mieszkańców.

Czytany 1780 razy Ostatnio zmieniany piątek, 08 czerwiec 2018 10:00

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top