poniedziałek, 21 listopad 2016 00:00

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Ryńsk

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(1 głos)

KGW stroikiSTOWARZYSZENIE KÓL GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY RYŃSK.
Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21,
87-200 Wąbrzeźno,
tel. 056 687 75 35,
Numer KRS - 0000316590,
NIP: 878-178-16-62,
REGON: 340525794

Bank Spółdzielczy w Toruniu o/Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
nr. konta: 59 9486 0005 0030 8308 2000 0001

 

 

Władze Stowarzyszenia

Zarząd
1) Prezes: Józefa Wiśniewska,
2) Wiceprezesa: Danuta Ulaszewska,
3) Sekretarz: Dariusz Kuna,
4) Skarbnik: Małgorzata Laskowska,
5) Członek Zarządu: Barbara Kozłowska.

Komisja Rewizyjna
1) Przewodnicząca: Maria Zalewska,
2) Członek: Halina Golba,
3) Członek: Dorota Łączyńska-Słomińska,

Cele działalności

 • działanie na rzecz poprawy statusu społeczno-zawodowego kobiet wiejskich, w tym zasady równości szans,
 • inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich i ich rodzin,
 • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej,
 • podnoszenie wiedzy prawnej, ekonomicznej i zawodowej kobiet,
 • propagowanie przedsiębiorczości wśród kobiet
 • Współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.

 Stowarzyszenie urzeczywistnia swoje cele poprzez:

 • organizowanie festynów, zebrań, warsztatów, szkoleń, pokazów, degustacji, poczęstunków, konferencji i spotkań,
 • organizowanie uroczystości oraz uczestnictwo w imprezach dobroczynnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • poszukiwanie nowych źródeł finansowania,
 • organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej zmierzającej do poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet wiejskich,
 • organizowanie kursów dla członkiń Stowarzyszenia oraz mieszkańców Gminy,
 • wydawanie folderów informacyjnych i innych publikacji z zakresu swojej działalności,
 • prowadzenie zajęć świetlicowych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • podejmowanie działań na rzecz zmniejszania bezrobocia wśród kobiet i pomocy materialnej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • prowadzenie poradnictwa rodzinnego, psychologicznego i prawnego dla kobiet.

Nasza historia

Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wąbrzeźno, jako grupy nieformalne podlegająca pod Kółka Rolnicze od wielu lat (działalność udokumentowana od 35 lat) prowadziły imprezy kulturalne i integracyjne. Od wielu lat, co roku są organizowane wyjazdy szkoleniowo integracyjne, szkolenia kulinarne, rękodzielnicze, informacyjne a także liczne imprezy np. z okazji Dnia matki, Dnia kobiet itp..

Szkolenia te były zarówno organizowane na terenie gminy jak i poza nią.

W roku 2008 założono Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wąbrzeźno, które zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 28 października 2008 roku. Zmiana nazwy naszej organizacji nastąpiła w styczniu 2017 r. i obecnie brzmi: „STOWARZYSZENIE KÓL GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY RYŃSK”.

Pierwsze Walne Zebranie Członków odbyło się 13 listopada 2008 roku. Wybrano na nim 4-osobowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Prezes - Józefa Wiśniewska; Wiceprezes - Maria Imiałek; Skarbnik - Anastazja Witkowska; Sekretarz - Dorota Łączyńska-Słomińska, oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodnicząca – Daniela Paczkowska; Członek – Maria Zalewska; Członek – Małgorzata Laskowska. Kolejne zmiany w składzie Władz Stowarzyszenia  nastąpiły w dniu 8 maja 2009 roku. Do Zarządu wybrano wówczas dwie nowe osoby: Sekretarza – Dariusza Kuna; Skarbnika – Małgorzatę Laskowską, natomiast do Komisji Rewizyjnej weszła jako Członek – Anastazja Witkowska. W dniu 17 maja 2013 roku po upływie kadencji władz Stowarzyszenia po raz kolejny miały miejsce wybory Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. Nowy skład Zarządu: Prezes - Józefa Wiśniewska; Wiceprezes – Danuta Ulaszewska; Skarbnik – Małgorzata Laskowska; Sekretarz – Dariusz Kuna; Członek Zarządu – Barbara Kozłowska, oraz Komisji Rewizyjnej: Przewodnicząca – Maria Zalewska; Członek – Dorota Łączyńska-Słomińska; Członek – Halina Golba.

Dotychczasowe osiągnięcia

 

2009

 

W roku 2009 nasze Stowarzyszenie dzięki otrzymanej dotacji z Gminy Ryńsk, w wysokości 6.072,00 zł zrealizowało zadanie pod nazwą „Organizacja imprez turystycznych, kulturalnych i integracyjnych, w tym również dla niepełnosprawnych”. W ramach realizacji projektu zorganizowano:

 • Spotkania integracyjne, w których uczestnicy zapoznali się z rękodzielnictwem (tj. warsztaty „Dekupasz”, wykonywanie stroików świątecznych na Boże Narodzenie) Ponadto uczestnicy projektu brali udział w zajęciach kulinarnych złożonych z części teoretycznej (zasady żywienia) oraz praktycznej (wspólnego gotowania potraw), które odbyły się w następujących miejscowościach: Łabędź – pod nazwą „Zdrowe żywienie rodziny”, Trzciano – pod nazwą „Racjonalne żywienie rodziny”, Orzechówko. Mieszkańcy Gminy byli uczestnikami takich szkoleń jak: „Działalność pozarolnicza – dodatkowe źródło dochodu na wsi”, „Barwy lata, dary jesieni”, „Jarmark adwentowy”, „Wspólne inicjatywy możliwością rozwoju obszarów wiejskich”, „Ogrody tematyczne w Dobrzycy” oraz wycieczce integracyjnej do Maruszy k/Grudziądza. Uczestnicy projektu zaprezentowali swoje umiejętności na spotkaniach zorganizowanych miedzy innymi: na Zamku w Golubiu Dobrzyniu na IX Przeglądzie Zespołów Ludowych, w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku, Dworze Artusa w Toruniu – stoły wigilijne.
 • Imprezy integracyjne zorganizowane między innymi z okazji: dnia kobiet, dnia matki, Jubileuszu KGW w Myśliwcu, Wigilii oraz prezentacji zdobytych umiejętności w ramach zajęć kulinarnych odbywających się w następujących miejscowościach: Trzcianek – pod nazwą „Warzywa i owoce w żywieniu”, Jarantowice – pod nazwą „Racjonalne żywienie rodziny wiejskiej”, Pływaczewo – pod nazwą „Tradycyjne żywienie rodziny”, Myśliwiec – pod nazwą „Potrawy tradycyjne”.

2010

W roku 2010 nasze Stowarzyszenie dzięki otrzymanej kolejnej dotacji z Gminy Ryńsk, w wysokości 6.200,00 zł zrealizowało zadanie pod nazwą „Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych”. Na realizację projektu składały się:

 • Wydarzenia kulturalne i integracyjne w ramach, których uczestnicy zapoznali się z rękodzielnictwem. Ponadto uczestnicy projektu brali udział w zajęciach kulinarnych złożonych z części teoretycznej (zasady żywienia) oraz praktycznej (wspólnego gotowania potraw), które odbyły się w następujących miejscowościach: Nielubiu, Małych Radowiskach, Węgorzynie, Stanisławkach, Wałyczyku, Jaworzu. Odbiorcy projektu wielokrotnie mieli okazję brać czynny udział w takich szkoleniach jak: „Jarmark Wielkanocny” „Barwy lata, dary jesieni”, „Jarmark adwentowy”, „Targi Rolno-Ogrodnicze”. Ponadto uczestnicy projektu zaprezentowali swoje osiągnięcia na spotkaniach wyjazdowych. do Wyjazdy integracyjne i kulturalne były organizowane zarówno na terenie naszej Gminy jak i poza nią, tj.: Maruszy k/Grudziądza, do ogrodów tematycznych w Dobrzycy, do Ciechocinka, do Przysieka.
 • Imprezy integracyjne i kulturalne zostały zorganizowane między innymi z okazji: dnia kobiet, dnia matki, wigilii, otwarcia kilku świetlic wiejskich. Uczestnicy projektu wielokrotnie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności na imprezach i wydarzeniach kulturalnych między innymi: wystawach stołów wielkanocnych i wigilijnych; konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo”; pokazach wytworów wykonanych w ramach warsztatów z rękodzielnictwa, tj.: wykonywanie bombek styropianowych, wiązanek nagrobnych.

2011

W roku 2011 nasza organizacja otrzymała kolejną dotację z Urzędu Gminy, w wysokości 8.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych”. Dzięki otrzymanej dotacji Stowarzyszenie zrealizowało:

 1. Organizację pokazów żywieniowych – w ramach, których uczestnicy wzięli udział w zajęciach kulinarnych złożonych z części teoretycznej (zasady żywienia) oraz praktycznej (wspólnego gotowania potraw), które odbyły się w następujących miejscowościach: Ryńsku, Przydworzu, Wałyczu, Orzechówku, Zieleniu, Ludowicach, Trzcianie.
 2. Szkolenia połączone z warsztatami – dzięki tym wydarzeniom kulturalnym beneficjenci projektu zapoznali się między innymi z:
  • legalną sprzedażą produktów, czyli sprzedażą bezpośrednią oraz działalnością marginalną, lokalną i ograniczoną;
  • Rękodzielnictwem – jako szansą dodatkowego źródła dochodu na wsi;
  • wykonywaniem ozdób świątecznych i róż dekoracyjnych z filcu;
  • wykorzystaniem kamienia jako elementu dekoracyjnego – biżuteria;
  • formami dekoracji na styropianie – ozdoby wielkanocne;
  • wystrojem wnętrz mieszkalnych – zastosowanie suszonych roślin i koronek w aranżacjach ściennych;
  • wykonywaniem wieńców nagrobkowych;
  • zasadami dobrej praktyki higienicznej i żywnościowej.
 3. Imprezy integracyjne i kulturalne – zorganizowane między innymi z okazji: Dnia Kobiet, Dnia Matki, Wigilii.
 4. Wyjazdy integracyjne i kulturalne – były zorganizowane zarówno na terenie naszej Gminy jak i poza nią tj.: do Maruszy k/Grudziądza, Elbląga – rejs kanałem elbląskim, Mrągowa, Osady Karbówek w Elgiszewie, na zamek do Golubia Dobrzynia, Przysieka, Minikowa. Wycieczki miały charakter szkoleniowy (aktywizacja mieszkańców wsi jako liderów rozwoju lokalnego) oraz integracyjny. Uczestnicy projektu wielokrotnie mieli okazję brać czynny udział w takich szkoleniach wyjazdowych jak np: „Jarmark wielkanocny” „Barwy lata, dary jesieni”, „Jarmark adwentowy”, „Targi rolno-ogrodnicze”, itp..
 5. Organizację wystaw i konkursów – w ramach, których odbiorcy projektu wielokrotnie mieli okazję zaprezentować umiejętności zdobyte podczas zajęć z rękodzielnictwa czy też kulinarnych. Uczestnicy projektu wielokrotnie brali czynny udział między innymi w: wystawach stołów wielkanocnych i wigilijnych; dożynkach gminnych; konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo”; pokazach wytworów wykonanych w ramach warsztatów z rękodzielnictwa, „Jarmarku wielkanocny”, wystawie „Barwy lata, dary jesieni”, „Jarmarku adwentowy”, imprezie „Targi rolno-ogrodnicze”, itp..

2012

W roku 2012 ważnym realizowanym dla naszej organizacji przedsięwzięciem było złożenie wniosku o dotację w ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację działania pod nazwą „Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Wąbrzeźno. Następstwem złożenia oferty było otrzymanie w miesiącu marcu 2012 roku przez nasze Stowarzyszenie dotacji w wysokości 8.700,00 zł na realizację projektu pt. „KGW Jednoczy”.  Dzięki uzyskanym w ramach projektu środkom finansowym oraz współpracy z wieloma instytucjami, udało się zrealizować następujące przedsięwzięcia:

 1. Organizacja pokazów żywieniowych– w ramach, których uczestnicy wzięli udział w zajęciach kulinarnych złożonych z części teoretycznej (zasady żywienia) oraz praktycznej (wspólnego gotowania potraw);
 2. Szkolenia połączone z warsztatami - dzięki tym wydarzeniom kulturalnym beneficjenci projektu zapoznali się między innymi z:

- malowaniem na szkle;

- wykonywaniem róż dekoracyjnych z filcu;

- wykonywaniem korali z wełny;

- rękodzielnictwem – jako szansą dodatkowego źródła dochodu na wsi.

 

 1. Imprezy integracyjne i kulturalne – zorganizowane między innymi z okazji: Dnia Kobiet, Dnia Matki, Wigilii, Jubileuszy KGW, Otwarcia świetlic wiejskich
 1. Wyjazdy szkoleniowe i integracyjne - były zorganizowane zarówno na terenie naszej Gminy jak i poza nią nią tj.: do Maruszy k/Grudziądza, do Krynicy Morskiej, do Szymbarka, Osady Karbówek w Elgiszewie, do Ciechocinka, Przysieka, Minikowa
 2. Organizacja wystaw i konkursów – w ramach, których odbiorcy projektu wielokrotnie mieli okazję zaprezentować umiejętności zdobyte podczas zajęć z rękodzielnictwa czy też kulinarnych.

2013

 

Działalność Stowarzyszenia z roku na rok rozwijała się sukcesywnie, co pozwoliło na zrealizowanie w pełni zamierzonego planu w 2013 roku. Ważnym realizowanym dla naszej organizacji przedsięwzięciem było złożenie wniosku o dotację w ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Wąbrzeźno konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację działania pod nazwą „Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Wąbrzeźno. Następstwem złożenia oferty było otrzymanie w miesiącu marcu 2013 roku przez nasze Stowarzyszenie dotacji w wysokości 8.700,00 zł na realizację projektu pt. „KGW Jednoczy II”.  Dzięki uzyskanym w ramach projektu środkom finansowym, możliwości nieodpłatnego korzystania ze świetlic Wiejskich i Sali Urzędu Gminy oraz współpracy z wieloma instytucjami, udało się zrealizować następujące przedsięwzięcia:

- Organizacja pokazów żywieniowych– w ramach, których uczestnicy wzięli udział w zajęciach kulinarnych złożonych z części teoretycznej (zasady żywienia) oraz praktycznej (wspólnego gotowania potraw). Dofinansowanie ze środków Gminy wyniosło 1.399,57 zł.

- Szkolenia połączone z warsztatami - dzięki tym wydarzeniom kulturalnym beneficjenci projektu zapoznali się między innymi z malowaniem na szkle; wykonywaniem jaj z filcu; wykonywaniem kwiatów z krepy. Na realizację warsztatów przeznaczono kwotę 1.601,39 zł pochodzącą ze środków Gminy.

 

- Imprezy integracyjne i kulturalne – zorganizowane między innymi z okazji: Dnia Kobiet, Dnia Matki, Wigilii, Jubileuszy KGW, Otwarcia świetlic wiejskich, Święta pieczonego ziemniaka. Koszt organizacji wszystkich imprez wyniósł  1.896,93 zł i został pokryty ze środków Gminy.

- Wyjazdy szkoleniowe i integracyjne – zorganizowane przy pomocy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Wąbrzeźnie, między innymi do: Maruszy k/Grudziądza, Stegny, Łubiany i Szlakiem Bory Tucholskie, Kruszwicy, Obór i Osady Karbówek w Elgiszewie, Ciechocinka, Przysieka, Minikowa. Dofinansowanie do wyjazdów ze środków Gminy wyniosło łącznie 2.850,00 zł.

- Organizacja wystaw i konkursów – w ramach, których odbiorcy projektu wielokrotnie mieli okazję zaprezentować umiejętności zdobyte podczas zajęć z rękodzielnictwa czy też kulinarnych oraz zapoznać się z działalnością innych. Dofinansowanie ze środków Gminy wyniosło 952,11 zł.

W ramach wieloletnie współpracy z Gminą Ryńsk w 2013 r. przeprowadzono warsztaty rękodzielnicze: drewniane korale, bransoletki na rękę, stroiki świąteczne oraz róże z materiału. Koszt zajęć w wysokości 11.679,97 zł został pokryty przez Gminę w ramach środków Gminnej Komisji Alkoholowej.

Kolejnym zadaniem w działalności Stowarzyszenia było zorganizowanie dwóch poczęstunków: na Dzień rybaka w Przydworzu i Dożynki Gminne w Zieleniu na łączną kwotę 16.000,00 zł.

Ważną rzeczą w życiu Stowarzyszenia było złożenie w dniu 13 marca 2013 roku do Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, na realizację operacji „Organizacja zajęć rękodzielniczych i kulinarnych na terenie Gminy Wąbrzeźno”, który na podstawie uchwały Rady programowej Fundacji z dnia 30 kwietnia 2013 roku został wybrany do finansowania.

Całkowity koszt projektu wynosi 31.000,00 zł, z czego:

- 24.000,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie;

- 6.200,00 zł ze środków Gminy Ryńsk pozyskanych przez nasze stowarzyszenie w ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego. „Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk”.

2014

 

Ważnym realizowanym dla naszej organizacji przedsięwzięciem było złożenie wniosku o dotację w ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Ryńsk konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację działania pod nazwą „Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk. Następstwem złożenia oferty było otrzymanie w miesiącu styczniu 2014 roku przez nasze Stowarzyszenie dotacji w wysokości 8.700,00 zł na realizację projektu pt. „KGW Jednoczy III”.  Dzięki uzyskanym w ramach projektu środkom finansowym od Gminy Ryńsk, możliwości nieodpłatnego korzystania ze świetlic Wiejskich i Sali Urzędu Gminy Ryńsk oraz współpracy z wieloma instytucjami, udało się zrealizować następujące przedsięwzięcia:

 1. Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy UE – „małe projekty” PROW Oś 4 LEADER „Organizacja zajęć rękodzielniczych i kulinarnych na terenie Gminy Wąbrzeźno.”. Uczestnikami warsztatów byli mieszkańcy Gminy Ryńsk niezależnie od wieku i płci. W każdym warsztacie wzięło udział 20 osób - mieszkańców danej miejscowości. Każdy warsztat trwał 4 godziny, z czego 1 godz. obejmowała część teoretyczną (- omówienie techniki wykonywania witraży na szkle; - prezentacja zasad zdrowego żywienia i odpowiedniej obróbki termicznej różnych rodzajów mięs) a pozostałe 3 godz. część praktyczną (w tym odpowiednio: - przygotowywanie potraw; - malowanie witraży na szkle). Dofinansowanie ze środków Gminy Wąbrzeźno wyniosło 6.140,00 zł.
 1. Imprezy integracyjne i kulturalne – zorganizowane między innymi z okazji: Dnia Kobiet, Dnia Matki, Wigilii, Jubileuszy KGW, Otwarcia świetlic wiejskich.

Koszt organizacji wszystkich imprez wyniósł  1.210,74 zł i został pokryty ze środków Gminy Wąbrzeźno.

 1. Wyjazdy szkoleniowe i integracyjne - były zorganizowane zarówno na terenie naszej Gminy jak i poza nią tj.: do Maruszy k/Grudziądza, do Stegny, Krynicy Morskiej, Klasztoru w Oborach, Ciechocinka, Przysieka (Jarmark Wielkanocny i Adwentowy), Minikowa, Dobrzycy (zwiedzanie ogrodów tematycznych), do Mielna, do Gruczna (Festiwal smaku). Dofinansowanie do wyjazdów ze środków Gminy Wąbrzeźno wyniosło łącznie 350,00 zł.

Kolejnym przedsięwzięciem z działalności Stowarzyszenia było zorganizowanie poczęstunku na Dożynki Gminne w Ryńsku na łączną kwotę 8.000,00 zł.

Ważną rzeczą w życiu Stowarzyszenia była realizacja operacji „Organizacja zajęć rękodzielniczych i kulinarnych na terenie Gminy Ryńsk”. Projekt był realizowany w okresie od maja do lipca 2014 r. Całkowity koszt projektu wynosił 30.700,00 zł, z czego:

- 24.560,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie;

- 6.140,00 zł ze środków Gminy Ryńsk pozyskanych przez nasze stowarzyszenie w ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego. „Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk”.

Ponadto w miesiącu listopadzie 2014 roku złożony został kolejny wniosek o dotację w ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Ryńsk konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację działania pod nazwą „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy UE – „Małe projekty” PROW Oś 4 LEADER 2007-2013”.  Tytuł projektu pt. „Organizacja i przeprowadzenie warsztatów pt. "Dzieci i młodzież poznają tradycyjne potrawy lokalne” oraz wydanie folderu kulinarnego”. Operacja pn. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów pt. "Dzieci i młodzież poznają tradycyjne potrawy lokalne” oraz wydanie folderu kulinarnego została zorganizowana w okresie od listopada 2014 r. do grudnia 2014 r. na terenie Gminy Ryńsk w 22 miejscowościach. Każde zajęcia warsztatowe trwały 4 godziny. Ogółem odbyło się 88 godzin warsztatów w 22 miejscowościach, w każdym wzięło udział 20 osób z terenu gminy. Warsztaty miały formę zajęć praktycznych z czynnym udziałem uczestników. Grupę docelową stanowiły dzieci, młodzież oraz dorośli z terenu gminy Ryńsk. W trakcie spotkań instruktor przy wsparciu członkiń z poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich uczył dzieci i młodzież przyrządzania tradycyjnych potraw pochodzących z naszego regionu. Warsztaty polegały na wspólnym przyrządzeniu oraz degustacji tradycyjnych potraw. Efektem tych spotkań było wydanie 28 stronicowego folderu z przepisami kulinarnymi w nakładzie 1000 sztuk. Folder był wydany na kolorowym papierze kredowanym o grubości 150g/m2, okładka o grubości 200g/m2, w formacie A5, będzie zawierał przepisy  potraw przygotowywanych w czasie warsztatów. Folder otrzymały bezpłatnie wszyscy uczestnicy spotkań oraz zainteresowane osoby z poszczególnych miejscowości, pozostałe egzemplarze zostaną przekazane do siedziby Gminy Ryńsk w celu dalszej dystrybucji (na stolikach w urzędzie, przy okazji festynów lub spotkań). Kilka egzemplarzy będzie zarchiwizowana w siedzibie wnioskodawcy. Warsztaty dla uczestników projektu były bezpłatne.

Całkowity koszt projektu wynosił 30.810,00 zł, z czego:

- 24.648,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie;

- 6.162,00 zł ze środków Gminy Ryńsk pozyskanych przez nasze stowarzyszenie w ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.

Ponadto w miesiącu październiku 2014 r. nasze Stowarzyszenie zarejestrowało zbiórkę publiczną Nr 2014/1199/OR, którą następnie realizowało.

2015

Dzięki uzyskanym w ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Ryńsk konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację działania pod nazwą „Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńskśrodkom finansowym w wysokości 8000,00 zł od Gminy Ryńsk, możliwości nieodpłatnego korzystania ze świetlic Wiejskich i Sali Urzędu Gminy Ryńsk oraz współpracy z wieloma instytucjami, udało się zrealizować następujące przedsięwzięcia:

- Imprezy integracyjne i kulturalne – zorganizowane między innymi z okazji: Dnia kobiet, Dnia matki, Wigilii, Jubileuszy Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych jednostek przyczyniających się do kultywowania tradycji. W ramach zaplanowanego działania odbyło się również szereg spotkań integracyjnych takich jak: wieczorki przyjaźni, dzień pieczonego ziemniaka, itd..

- Wyjazdy szkoleniowe i integracyjne - były zorganizowane zarówno na terenie naszej Gminy jak i poza nią nią tj.: do Maruszy k/Grudziądza, do Stegny, Krynicy Morskiej, Klasztoru w Oborach, Ciechocinka, Przysieka (Jarmark Wielkanocny i Adwentowy), Minikowa, Zakopanego.

Organizacja wystaw i konkursów – w ramach, których odbiorcy projektu wielokrotnie mieli okazję zaprezentować umiejętności zdobyte podczas zajęć z rękodzielnictwa czy też kulinarnych. Uczestnicy projektu wielokrotnie brali czynny udział między innymi w: wystawach stołów wielkanocnych i wigilijnych; dożynkach gminnych; konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo”; pokazach wytworów wykonanych w ramach warsztatów z rękodzieła

Kolejnym przedsięwzięciem z działalności Stowarzyszenia było zorganizowanie poczęstunku na Dożynki Gminne w Jarantowicach.

W ramach wieloletnie współpracy z Gminą Ryńsk w okresie od 28.11.2015 r. do 31.12.2015 r. przeprowadzono warsztaty rękodzielnicze. Koszt zajęć w wysokości 6.570,75 zł został pokryty przez Gminę w ramach środków Gminnej Komisji Alkoholowej. W zajęciach, które miały formę zajęć praktycznych z czynnym udziałem uczestników wzięło udział 431 mieszkańców z terenu Gminy Ryńsk. Grupę docelową stanowiły dzieci, młodzież oraz dorośli z terenu gminy.

Nasza organizacja od kilku lat zajmuje się organizacją czasu wolnego mieszkańców Gminy. Nasza działalność przyczynia się do ograniczenia zjawiska marnotrawienia czasu, rozluźniania więzi międzyludzkich, a także pozwala na alternatywne spędzenie czasu wolnego mieszkańców wraz z propagowaniem zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom, ograniczając przy tym spożycie alkoholu jak i innych używek. Organizacja czasu wolnego pozwala na zawiązywanie się grup samopomocowych. W ramach zajęć zorganizowanych w 22 miejscowościach: Zieleń, Pływaczewo, Czystochleb, Trzcianek, Przydwórz, Jarantowice, Sitno, Nielub, Małe Radowiska, Jaworze, Myśliwiec, Węgorzyn, Orzechowo, Orzechówko, Stanisławki, Ryńsk, Wronie, Łabędź, Trzciano, Ludowice, Wałyczyk i Wałycz mieszkańcy gminy przygotowywali miedzy innymi: wieńce bożonarodzeniowe, haft wstążeczkowy, wykonywanie ozdób świątecznych bożonarodzeniowych, itd. Podjęte przez nas działania służyły integracji społecznej mieszkańców, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Spotkania mieszkańców gminy przyczyniają się pozytywnemu rozwojowi relacji międzyludzkich oraz zatarciu granic społecznych uniemożliwiających współpracę międzypokoleniową.

Podczas warsztatów rozdawane były ulotki i broszury dot. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy otrzymane z GKRPA. Warsztaty te były przedsięwzięciem promującym trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu.

Ponadto w 2015 r. nasze Stowarzyszenie skutecznie wywiązało się z pełnienia roli Opiekuna (dbanie o prawidłową realizację projektu, poprawne księgowanie i rozliczanie projektu) przy realizacji dwóch operacji finansowanych w ramach projektu „Inicjuj z FIO” ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 • projektu pt. „EKOLOGIA – SPORT - WĘDKARSTWO” realizowanego przez grupę nieformalną Gminna Szkółka Ekologiczno Wędkarska w Ryńsku finansowanego w ramach projektu „Inicjuj z FIO” ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu było zaproponowanie młodzieży (grupie szkolnej) formę zajęć pozaszkolnych, na których mogą zdobywać umiejętności zapoznawania z techniką i metodami wędkowania zgodną z przepisami prawa, zapoznać się z fauną i florą środowiska wodnego. Zagospodarowanie czasu pozalekcyjnego poprzez sportową rywalizację udział w zawodach, olimpiadach, turniejach. Pokazanie możliwości sportowego i ekologicznego spędzania wolnego czasu nad wodą. Wynikiem końcowym było zdanie egzaminu i uzyskanie uprawnień do połowu ryb. Wyzwolić rywalizację sportową wśród uczestników przez utworzenie rankingu współzawodnictwa w grupie oceniane przez uczestników, gdzie były brane również wyniki osiągnięte na zewnątrz grupy. W projekcie uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół w Ryńsku.
 • projektu pt. „LUDOMANIAK – JAK OSKAR KOLBERG” realizowanego przez grupę nieformalną RAZEM AKTYWNIEJ. W trakcie realizacji projektu Ludomaniak – jak Oskar Kolberg uczestnicy projektu zdobyli wiedzę o własnym regionie i tradycjach wsi polskiej, dowiedzieli się, iż Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o patronie roku 2014 - Oskarze Kolbergu – wybitnym polskim etnografie, badaczu kultury ludowej. Działania podejmowane przez grupę mieszkańców wsi Łabędź i Trzcianek przyczyniły się do utrwalenia świadomości przynależności do wspólnoty lokalnej opartej na wzorcach ludowych. Założeniem projektu jest poznawanie dorobku kulturowego polskiej wsi. Tak jak Oskara Kolberga interesował „Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni muzyka i tańce”, tak również uczestnicy projektu skupią się na wielu aspektach twórczości i działalności mieszkańców wsi. Założeniem projektu było poznawanie dorobku kulturowego polskiej wsi, tak więc uczestnicy skupili się na wielu aspektach twórczości i działalności mieszkańców wsi. Beneficjenci projektu zwiększyli wiedzę na temat najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu: literatury, języka, sztuki, historii, tradycji, zwyczajów, obrzędów, techniki, architektury, itp. Projekt twórczo pobudzi odbiorców do poszukiwania własnych korzeni. Refleksja o pochodzeniu pozwoliła „ocalić od zapomnienia”, to co dawne, ale też wzmocniła poczucie dumy i tożsamości. Aktywne uczestnictwo w realizacji projektu rozwinęło kreatywność i twórcze działanie na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy wsi Trzcianek i Łabędź zintegrowali się międzypokoleniowo oraz poczuli się członkami wspólnoty lokalnej. Nasze działania spowodowały u uczestników podniesienie świadomości na temat kultywowania tradycji. Odbiorcy projektu poznali twórczość poetów i pisarzy związanych z naszym regionem, zdobyli wiedzę o własnym regionie i tradycjach wsi polskiej, na nowo odkryli znaczenie kultury ludowej, wzmocnili poczucie dumy i tożsamości z regionem, w którym zamieszkują. Dzięki udziałowi w projekcie mieli pierwszą okazję w życiu uczestniczyć w tak dużym wydarzeniu kulturowym jak musical Chłopi według powieści Władysława Reymonta, w reżyserii Wojciecha Kościelniaka i z muzyką Piotra Dziubka.

2016

 

W 2016 r. złożyła kolejny wniosek o dotację w ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Ryńsk konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację działania pod nazwą „Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk. Następstwem złożenia oferty było otrzymanie przez nasze Stowarzyszenie dotacji w wysokości 8.000,00 zł na realizację projektu pt. „KGW Jednoczy V”.  Dzięki uzyskanym w ramach projektu środkom finansowym od Gminy Ryńsk, możliwości nieodpłatnego korzystania ze świetlic Wiejskich i Sali Urzędu Gminy oraz współpracy z wieloma instytucjami, udało się zrealizować następujące przedsięwzięcia:

 1. Imprezy integracyjne i kulturalne – zorganizowane między innymi z okazji: Dnia kobiet, Dnia matki, Wigilii, Jubileuszy Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych jednostek przyczyniających się do kultywowania tradycji. W ramach zaplanowanego działania odbyło się również szereg spotkań integracyjnych takich jak: wieczorki przyjaźni, dzień pieczonego ziemniaka, uroczyste otwarcie świetlic wiejskich itd.
 2. Wyjazdy szkoleniowe i integracyjne - były zorganizowane zarówno na terenie naszej Gminy jak i poza nią tj.: do Maruszy k/Grudziądza, do Gdyni, Krynicy Morskiej, Klasztoru w Oborach, Ciechocinka, Przysieka (Jarmark Wielkanocny i Adwentowy), Minikowa, Zakopanego, Kudowy Zdrój.

Kolejnym przedsięwzięciem z działalności Stowarzyszenia było zorganizowanie poczęstunku na Dożynki Gminne w Myśliwcu. Spotkania mieszkańców gminy przyczyniają się do pozytywnego rozwoju relacji międzyludzkich oraz zatarciu granic społecznych uniemożliwiających współpracę międzypokoleniową.

2017

 

W 2017 r. po raz kolejny otrzymano dotację w ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Ryńsk konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację działania pod nazwą „Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk. Następstwem złożenia oferty było otrzymanie przez nasze Stowarzyszenie dotacji w wysokości 10.000,00 zł na realizację projektu pt. „KGW Jednoczy VI”.  Dzięki uzyskanym w ramach projektu środkom finansowym od Gminy Ryńsk, możliwości nieodpłatnego korzystania ze świetlic Wiejskich i Sali Urzędu Gminy oraz współpracy z wieloma instytucjami, udało się zrealizować następujące przedsięwzięcia:

 1. Imprezy integracyjne i kulturalne – zorganizowane między innymi z okazji: Dnia kobiet, Dnia matki, Wigilii, Otwarcia świetlic Wiejskich, Jubileuszy Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych jednostek przyczyniających się do kultywowania tradycji. W ramach zaplanowanego działania odbyły się również spotkania integracyjne takie jak: wieczorki przyjaźni, muzyczne wieczorki przyjaźni, dzień pieczonego ziemniaka, itp., w których każdorazowo udział brało ok 40 mieszkańców z terenu Gminy Ryńsk. 
 2. Wyjazdy szkoleniowe i integracyjne – były organizowane zarówno na terenie Gminy Ryńsk jak i poza nią. Wycieczki miały charakter szkoleniowy (aktywizacja mieszkańców wsi jako liderów rozwoju lokalnego) oraz integracyjny. Uczestnicy projektu wielokrotnie mieli okazję brać czynny udział w takich szkoleniach wyjazdowych jak np.: „Jarmark wielkanocny” „Barwy lata, dary jesieni”, „Jarmark adwentowy”, „Targi rolno-ogrodnicze”, itp. W zaplanowanych wyjazdach każdorazowo uczestniczyło ok. 39 mieszkańców z terenu Gminy Ryńsk.
 3. Organizacja wystaw i konkursów – w ramach, których odbiorcy projektu wielokrotnie mieli okazję zaprezentować umiejętności zdobyte podczas zajęć z rękodzielnictwa czy też kulinarnych. Uczestnicy projektu wielokrotnie brali czynny udział między innymi w: wystawach stołów wielkanocnych i wigilijnych; dożynkach gminnych; konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo”; pokazach wytworów wykonanych w ramach warsztatów z rękodzieła. W zaplanowanych wydarzeniach każdorazowo udział brało ok 30 mieszkańców z terenu Gminy Ryńsk.

Kolejnym przedsięwzięciem z działalności Stowarzyszenia było zorganizowanie poczęstunku na Dożynki Gminne w Zieleniu.

Czytany 2693 razy Ostatnio zmieniany środa, 31 styczeń 2018 13:28

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: 8uj4g63pcd

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top