Zapraszamy osoby chore na stwardnienie rozsiane oraz niepełnosprawne do bezpłatnego udziału w projekcie

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Ryńsk projektu objętego grantem „SM - lepsze jutro” zapraszamy osoby chore na Stwardnienie Rozsiane, osoby z chorobami/zaburzeniami ruchowymi posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby z ich otoczenia - zamieszkujące na obszarze działania LGD Ziemi Wąbrzeskiej (Gmina Ryńsk, Miasto Wąbrzeźno, Gmina Książki, Gmina Dębowa Łąka) do bezpłatnego udziału w projekcie.

Umowa nr 12/IV/EFS/2020 na dofinansowanie projektu objętego grantem współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014–2020.

W projekcie dla grupy 25 osób zaplanowano:

  • organizację 6 spotkań z rehabilitantem/fizjoterapeutą,
  • 4 wyjazdy rehabilitacyjne na hipoterapię,
  • organizację warsztatów z garncarstwa w Wiosce Ginących Zawodów w Koronowie,
  • 4 wyjazdy integracyjne np. do teatru, teatru muzycznego i kina,
  • warsztaty integracyjne kulinarne i rękodzielnicze,
  • 4 spotkania z psychologiem.

W ramach projektu jest zapewniony dowóz osób na wszystkie działania, poczęstunek oraz zakup mat do ćwiczeń, piłek do rehabilitacji małych i dużych, dysków, łamigłówek drewnianych, itd. dla osób chorych na SM, osób z chorobami/zaburzeniami ruchowymi!

Głównym celem projektu jest rozwój i wspieranie aktywności społecznej wśród osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Termin realizacji projektu: od 2020-06-01 do 2021-11-30.

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie mogą zgłaszać swój udział w biurze projektu pod adresem: Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach otwarcia: 800 - 1300.

Termin rekrutacji: od 2021-03-01 do 2021-03-15.

Kontakt do koordynatora projektu – Dariusz Kuna tel. 781 037 450.

W związku z panującą epidemią korona wirus w Polsce przed zaplanowaną wizytą w biurze projektu proszę o wcześniejszy telefon!

O uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dariusz Kuna - Twórca i Koordynator projektu

 

Czytany 172 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 01 marzec 2021 08:27

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top