Wydrukuj tę stronę
Zapraszamy rolników na szkolenia!

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą z siedzibą w Przysieku realizuje projekt pn. „Szkolenia z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym”.

Celem operacji jest poszerzenie wiedzy i rozwinięcie praktycznych umiejętności rolników, dotyczących zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolnej. Omawiane zagadnienia mają pokazać liczne możliwości, które wynikają z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym, takie jak: tworzenie sprawozdań finansowych, wykorzystywanie danych rachunkowych do podejmowania decyzji operacyjnych i rozwojowych, itp. Teoretyczna część wykładów będzie rozszerzona o ćwiczenia w podgrupach, pracujących na konkretnych przykładach gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną.

Szkolenia realizowane będą na terenie całego województwa kujawsko-Pomorskiego, w dwóch etapach:
• I etap: 01.10.2014 r. – 31.12.2014 r.
• II etap: 01.01.2015 r. – 30.04.2015 r.

odr

Ilość osób jest ograniczona. Uczestnictwo należy zgłosić na druku formularza zgłoszeniowego (druk na stronie www.kpodr.pl). Więcej informacji w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego lub u Koordynatora projektu Marty Knop-Kołodziej (tel. 52 386 72 10) lub bezpośrednio na stronie internetowej (www.kpodr.pl).
Szkolenie w powiecie wąbrzeskim odbędzie się w dniach 22-23 października 2014 roku w Starostwie Powiatowym o godzinie 10:00. Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w wyżej wymienionym szkoleniu prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 56 688 25 62.  

Lidia Dymek

Czytany 2067 razy