Wydrukuj tę stronę
Ogłoszenie Wójta Gminy Ryńsk

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Ryńsk,

W związku z aktualną sytuacją zdrowotną, w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa apeluję o stosowanie się do wydawanych zaleceń, w szczególności ograniczenia do możliwego minimum kontaktów z innymi osobami. Należy unikać pobytu w miejscach, gdzie przebywa dużo osób, przełożyć na późniejszy okres spotkania i wyjazdy, osobiste załatwianie spraw ograniczyć do niezbędnych życiowo, starać się jak najwięcej spraw załatwiać telefonicznie lub przez Internet. Jednocześnie ważne jest dbanie o codzienną higienę. Częste mycie rąk i nie podawanie sobie rąk przy powitaniu są istotnym tego aspektem.

Wszyscy, w jak największym stopniu powinniśmy wziąć odpowiedzialność za ochronę naszego zdrowia. Poniżej przedstawione są nasze zalecenia i informacje o podjętych działaniach. Mam nadzieję, że zostaną one przyjęte ze zrozumieniem i wspólnie zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby ograniczyć transmisję koronawirusa. Skoncentrowanie się na profilaktyce może być skuteczną metodą walki z tym nowym zagrożeniem.

Władysław Łukasik
Wójt Gminy Ryńsk

Urząd Gminy Ryńsk, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Komunalny

 • Prosimy mieszkańców Gminy Ryńsk i innych klientów, aby w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. ograniczyli wizyty w Urzędzie Gminy Ryńsk, Ośrodku Pomocy Społecznej i Zakładzie Komunalnym.
 • Większość spraw można załatwić telefonicznie lub przez Internet. Kontakt do urzędu 56 687 75 00. Bezpośrednie numerów telefonów do poszczególnych pracowników znaleźć można na stronie https://gminarynsk.pl/index.php/urzad-gminy/wykaz-telefonow.
 • Przed wizytą w urzędzie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem lub poszczególnymi pracownikami oraz korzystanie m.in. z platformy e-PUAP czy Empatia.
 • Od 16 marca br. osobiste załatwianie spraw będzie możliwe w utworzonym na parterze Urzędu Gminy punkcie obsługi interesanta. Wejście do Urzędu będzie możliwe wyłącznie od ul. Mickiewicza.

Świetlice i imprezy sołeckie

Do 25 marca 2020 r. bezwzględnie odwołuje się wszystkie imprezy i spotkania w sołectwach, wycieczki organizowane w sołectwach oraz udostępnianie świetlic wiejskich, także na uroczystości prywatne.

Szkoły

Szkoły na terenie gminy Ryńsk zostają zamknięte do 25 marca 2020 r.

Apelujemy do uczniów i opiekunów o to, aby w okresie zawieszenia zajęć szkolnych pozostawać w domach i nie uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich, nie organizować wyjazdów i do niezębnego minimum ograniczyć wizyty w miejscach, w których przebywa dużo osób.

Biblioteka gminna

Od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zostaje zawieszona działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie oraz Filii.

Praktyki religijne

Zaleca się ograniczyć udział mieszkańców, szczególnie osób z grupy ryzyka, tj. osób starszych, w mszach i uroczystościach w kościołach. Zgodnie z zaleceniami Episkopatu osoby starsze i schorowane nie muszą przychodzić na niedzielną Mszę Sw., a mogą skorzystać z transmisji w radiu i telewizji.

Ośrodki zdrowia

 • Zaleca się ograniczenie wizyty w ośrodkach zdrowia. Rejestracji należy dokonywać wyłącznie telefonicznie.
 • Telefonicznie można uzyskać też poradę, receptę, skonsultować wyniki, otrzymać zwolnienie.
 • Apelujemy, szczególnie do osób z grupy ryzyka, tj. osób starszych, by przychodziły do ośrodka zdrowia wyłącznie po wcześniejszej telefonicznej rejestracji, na wskazaną godzinę. Bardzo ważne jest ograniczenie zgromadzeń chorych osób w ośrodkach zdrowia.
 • Przypominam, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, nie wolno przychodzić do ośrodka zdrowia. Należy skontaktować się z Sanepidem w Wąbrzeźnie pod numerem telefonu: 56 688 17 55 lub 693 505 937 lub udać się bezpośrednio do szpitala zakaźnego:
  • Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy
  • Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu
  • Nowy Szpital w Świeciu
 • Ponadto apelujemy do mieszkańców o ograniczenie w tych dniach aktywności, tj. w których gromadzą się dzieci, młodzież, a także dorośli. Także poza terenem naszej gminy.

Zasiłki opiekuńcze

W związku z zamknięciem placówek rodzice dzieci do lat 8 mogą otrzymać 14-dniowy zasiłek opiekuńczy w wysokości 80% wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego. Należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki (druku ZUS Z-15 A). Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS - druki dostępne są do pobrania na stronie ZUS-u. Co ważne, nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza.

Dodatkowe informacje

Bieżące informacje dotyczące koronawirusa znaleźć można na stronach:

 

Czytany 914 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 marzec 2020 07:00