Wydrukuj tę stronę
piątek, 02 luty 2018 00:00

Nieruchomość w Czystochlebiu stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do dzierżawy

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

WYKAZ

 

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.)

 

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny

(netto)

1. Czystochleb TO1W/00009390/5 284 0,4400

Działka przeznaczona do użytkowania na cele

rekreacyjno-wypoczynkowe

200,00 zł

 

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ryńsk, w sołectwie Czystochleb oraz na stronach internetowych: www.rynsk.bip.net.pl i www.gminarynsk.pl

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca, w 2018 r. do dnia 30 maja. Do czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

W okresie obowiązywania umowy czynsz może być zmieniony przez Wydzierżawiającego o wartość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do dnia 30 września 2020 r.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno,                    ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106, tel. (56) 687-75-27.

Czytany 1356 razy

Najnowsze od Administrator serwisu