Wydrukuj tę stronę
czwartek, 08 czerwiec 2017 00:00

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ryńsk (Jarantowice Działka rolna) została przeznaczona do sprzedaży

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

Lp

Położenie i opis nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Rodzaj użytków w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1.

Jarantowice Działka rolna

TO1W/0000

9389/5

162/5 2,8385

RIIIb - 1,2316

RIVa - 1,4304

PsIV - 0,1551

N - 0,0214

W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie predysponowanym do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - rozwój wielofunkcyjny, decyzja o szczegółowym przeznaczeniu na etapie M.P.Z.P. 155.000,00 zł

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie nie skorzystania z tego prawa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ryńsk, w sołectwie Jarantowice, w prasie oraz na stronach internetowych: www.rynsk.bip.net.pl i www.gminarynsk.pl

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsak, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub pod nr tel. (56) 687-75-27.

Czytany 1587 razy

Najnowsze od Administrator serwisu