Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 15 maj 2017 00:00

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do sprzedaży ( Ryńsk ul. Adama Mickiewicza Na działce nr 171/4 znajduje się część szamba do likwidacji.)

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

 

Lp. Położenie i opis nieruchomości Nr księgi wieczystej Nr działki

Pow. działki w ha

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena nieruchomości
1.

Ryńsk ul. Adama Mickiewicza

Na działce nr 171/4 znajduje się część szamba do likwidacji.

Udział w działce nr 171/1 stanowi drogę dojazdową do działki nr 171/4

TO1W/00013526/9

 

TO1W/00037043/3

171/4 udział w wysokości 1/2 w dz. nr 171/1

0,1191

0,0375

W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze istniejącej zwartej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji

29.000,00 zł

 

1.550,00 zł - netto

( do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.) mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie nie skorzystania z tego prawa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ryńsk, w sołectwie Ryńsk oraz na stronach internetowych: www.rynsk.bip.net.pl i www.gminarynsk.pl

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub pod nr tel. (56) 687-75-27.

Czytany 1480 razy

Najnowsze od Administrator serwisu