Wydrukuj tę stronę
piątek, 04 październik 2019 00:00

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieogranicznego na dzierżawę nieruchomości położonej w Małych Radowiskach

Napisane przez 

 

Wójt Gminy Ryńsk informuje, że unieważnia przeprowadzony w dniu 27 sierpnia 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno, przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 74 o powierzchni 5,0800 ha, położonej w Małych Radowiskach, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr TO1W/00024329/8.

Przetarg został unieważniony z powodu przeznaczenia nieruchomości na cele nierolnicze.

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ryńsk i w sołectwie Małe Radowiska oraz opublikowanie na stronach internetowych www.rynsk.bip.net.pl i www.gminarynsk.pl

Wąbrzeźno, dnia 03.10.2019 r.

Czytany 537 razy