Wydrukuj tę stronę
czwartek, 13 grudzień 2018 00:00

Nieruchomość w Przydworzu stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do sprzedaży

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

WYKAZ

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)

Lp. Położenie i opis nieruchmości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1.

Przydwórz
W wyniku podziału geodezyjnego nastąpiło wydzielenie z działki nr 52/21 części przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - dz. nr 220 położonej w Przydworzu.

TO1W/00018386/0

52/22

0,0115

Bp - 0,0115

W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość położona jest w obszarze istniejącej zwartej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji.

9.145,00 zł

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działki nr 220 położonej w Przydworzu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

W akcie notarialnym zawarty zostanie zapis prawa wstępu na sprzedawaną nieruchomość w celu usuwania awarii i modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej - wodociąg i kanalizacja oraz nieodpłatne prawo przesyłu.

Działka może być wykorzystywana wyłącznie jako teren zielony (trawnik).

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

 

 

Czytany 1045 razy

Najnowsze od Redaktor serwisu