niedziela, 04 grudzień 2016 00:00

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk

Napisane przez

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk
ul Mickiewicza 12/1
87-200 Wąbrzeźno
tel: 56 6877534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Agnieszka Kornacka

Godziny pracy: codziennie w dni robocze od 7:15 do 15:15

Pokój nr 2

Małgorzata Modrow - Wilk, nr telefonu 56-687-75-38
Rejon: Wronie, Cymbark, Łabędź, Katarzynki, Plebanka, Stanisławki, Myśliwiec, Frydrychowo, Jaworze, Sitno, Rozgard, Młynnik i Czystochleb

................................................................................................................................................................................................................

Elżbieta Sas, nr telefonu 56-687-75-38
Rejon:Wałyczyk, Małe Radowiska, Jarantowice i Zaradowiska

................................................................................................................................................................................................................

Grażyna Stopyra, nr telefonu 56-687-75-39
Rejon: Wałycz, Zieleń, Pływaczewo i Trzciano

................................................................................................................................................................................................................

Ewa Szynkiewicz, nr telefonu 56-687-75-39
Rejon: Orzechowo, Orzechówko, Ryńsk, Ludowice, Węgorzyn, Nielub

W/w osoby zajmują się pomocą społeczną tj. zasiłkami stałymi, zasiłkami okresowymi, zasiłkami celowymi, specjalnymi zasiłkami celowymi, umieszczeniem w domu pomocy społecznej, usługami opiekuńczymi, umieszczeniem w mieszkaniu chronionym, umieszczeniem w schronisku osoby bezdomnej, dodatkami mieszkaniowymi.

Pokój nr 3
Lipińska Aneta, nr telefonu 56-687-75-37
Małgorzata Broniewska, nr telefonu 56-687-75-37
Dariusz Kuna, nr telefonu 56-687-75-37

Pokój nr 4
Agnieszka Politowska, nr telefonu 56-687-75-40

W/w osoby zajmują się: świadczeniami rodzinnymi, zasiłkiem pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka, świadczeniami pielęgnacyjnymi, stypendiami i zasiłkami szkolnymi.

Obsługą programu Rodzina 500+ zajmują się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 12/1 w pokoju nr 3 i nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15

Informacje dotyczące Programu 500+ można uzyskać pod numerami telefonów:

56 687 75 36
56 687 75 37
56 687 75 40

niedziela, 04 grudzień 2016 00:00

Ocena jakości wody w Czystochlebiu

Napisane przez

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

oraz

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Czystochlebiu gm. Ryńsk

 

Ocena jakości wody 2018-02-26

 

WYNIKI ARCHIWALNE

2018-01-17

2017-12-28

2017-06-28

2017-03-10

2017-02-28

2017-01-12_01

2017-01-12_02

2016-12-28

2016-01-29

 

 

niedziela, 04 grudzień 2016 00:00

Ocena jakości wody w Zieleniu

Napisane przez

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

oraz

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zieleniu gm. Ryńsk

 

2018 02-26
 

 

 WYNIKI ARCHIWALNE

2018-01-17

2017-12-28

2017-07-04

2017-06-28

2017-03-10

2017-02-28

2017-01-12_1

2017-01-12_2

2017-01-12

2016-12-28

2016-12-15

2016-05-19

2016-01-29

 

niedziela, 04 grudzień 2016 00:00

Ocena Jakości wody w Przydworzu

Napisane przez

Ocena bieżąca jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nad jeziorem "Wieczno" w Przydworzu gm. Ryńsk

 

2017 08 04

 

WYNIKI ARCHIWALNE

2017-08-04 - AKTUALNE

2017-06-28

2015-07-10_01

2015-07-10_02

OCENA OBSZAROWA  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy.

Ocena jakości wody 2018-01-25 strona 1

 

Ocena jakości wody 2018-01-25 strona 2

 

WYNIKI ARCHIWALNE

2017-01-12

2015-02-05_01

2015-02-05_02

niedziela, 04 grudzień 2016 00:00

Cena wody i ścieków

Napisane przez

Od dnia 11 czerwca 2018 r. cena wody i ścieków kształtuje się następująco:

woda 2,95 zł za 1 m3

ścieki 8,25 zł za 1 m3

Opłata abonamentowa za każdy wodomierz (miesięcznie) 2,32 zł.niedziela, 04 grudzień 2016 00:00

Zakład Komunalny Gminy Ryńsk

Napisane przez

Zakład Komunalny Gminy Ryńsk
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno
tel: 56-6877541

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik:   Krzysztof Pencierzyński

Wejście od strony parkingu, parter pokój nr 4 i 5
Godziny pracy: codziennie w dni robocze od 7:15 do 15:15

Pracownicy:

1. Krzysztof Pencierzyński - Kierownik tel . 56 687-75-41
2. Katarzyna Jurczuk - Gł.Ksiegowy tel . 56 687-75-41
3. Zbigniew Susek - inkasent , koordynator ds. odśnieżania tel. 56 687-75-43, 509 695 734
4. Wiesław Mądraszewski - konserwator sieci wodociągowej 514 984 750 (tel. alarmowy)
5. Władysław Plewa -konserwator sieci wodociągowej 798 474 934 (tel. alarmowy)
6. Waldemar Grabowski -konserwator sieci kanalizacyjnej 505 579 743. (tel. alarmowy)
7. Patrycja Przystańska -mł. referent (faktury , podawanie stanów wodomierzy) tel. 56 687 75 43

Zakres działalności:

1. Gospodarka wodno-ściekowa
2. Utrzymanie dróg gminnych
3. Administrowanie obiektami komunalnymi
4. Administrowanie Ośrodkiem Wypoczynkowym w Przydworzu

Gospodarka wodno -ściekowa

a) Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci , tryb postępowania: wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych. Formularz można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w biurze Zakładu, załączyć do wniosku mapę nieruchomości do celów projektowych lub opiniodawczych w skali 1:500, złożyć wniosek wraz z załącznikami w biurze zakładu lub przesłać pocztą, wydanie warunków jest bezpłatne.

b) Podpisanie umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę i /lub odprowadzania ścieków

Zgodnie z ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 z póź. zm.) dostarczanie wody i odbiór ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zakładem a odbiorca usług.

W celu zawarcia umowy należy dostarczyć do Komunalnego Zakładu Gminy Ryńsk kopie aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości. Umowa zostaje przygotowana i podpisana na miejscu. Istnieje też możliwość podpisania umowy u inkasenta.

c) Zgłaszanie awarii sieci wodociągowo -kanalizacyjnej

Do godziny 15:15 awarie sieci prosimy zgłaszać do biura zakładu tel. 56 687 75 41 lub 56 687 75 43, w pozostałych godzinach i dniach wolnych od pracy awarie należy zgłaszać pod numerami alarmowymi 514 984 750 , 798 474 934 , 505 579 743 lub do sołtysa

d) Wydawanie ocen jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych w Czystochlebiu i Zieleniu

Ocenę jakości wody przez ludzi na terenie gminy Ryńsk można otrzymać w biurze zakładu Wydanie oceny jest bezpłatnie. Aktualna ocena znajduje stronie internetowej Urzędu Gminy Ryńsk.


Do pobrania: Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.

wtorek, 10 maj 2016 00:00

Gminne Obchody Dnia Strażaka 2016

Dnia 30 kwietnia 2016 roku miały miejsce Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechówku.

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top