Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje, że Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy w dniach od 12.10 do 14.10.2021 r. przeprowadzi na terenie miasta Wąbrzeźno i Gminy Ryńsk akcję przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2021”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności w gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Ryńsk, którzy jeszcze nie wzięli udziału w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021 r. lub mają problemy z samospisem do skorzystania z punktu spisowego w Urzędzie Gminy Ryńsk ul. Mickiewicza 21 (wejście od ul. Mickiewicza), który w dniu 30 września 2021 r. będzie czynny w godz. 800 - 2000. Pracownik Urzędu udzieli pomocy przy spisie. Telefon na infolinię spisową do Urzędu Gminy Ryńsk 519 411 606.

Przypominamy, że spis jest obowiązkowy i kończy się 30 września 2021 r.

 
czwartek, 17 czerwiec 2021 00:00

2021

Rozpoczęto rozbudowę dróg gminnych nr 070247C i 070248C w Jaworzu o łącznej długości ok. 1,86 km. Aktualnie odcinki dróg będące przedmiotem rozbudowy posiadają nawierzchnię z kruszywa łamanego o zmiennej szerokości z licznymi nierównościami poprzecznymi i podłużnymi. Realizacja przedsięwzięcia usprawni ruch komunikacyjny, co przyczyni się do podniesienia jakości życia na obszarach wiejskich oraz poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4-5 m wraz z mijanką, skrzyżowania dróg gminnych oraz z drogą powiatową, obustronne pobocza gruntowe częściowo umocnione kruszywem łamanym, zjazdy do nieruchomości. Ponadto wykonane zostaną peron przystankowy, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. oznakowanie pionowe i poziome, próg zwalniający wyspowy, bariery ochronne, doświetlone zostanie skrzyżowanie dróg gminnych. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie do wysokości 637.328,00 zł.

20210615 12245020210615 12284520210615 12330120210615 12505820210617 122634

Aktualizacja z dnia 16.08.2021 r.

Wykonano rozbudowę dróg gminnych nr 070247C i 070248C w Jaworzu o łącznej długości ok. 1,86 km o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4-5 m wraz z poboczami o szerokości 2 x 0,75 m. Ponadto rozbudowano skrzyżowania dróg gminnych oraz z drogą powiatową nr 1715C, wykonano zjazdy, peron przystankowy, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym m.in. oznakowanie pionowe i poziome, próg zwalniający wyspowy, bariery ochronne. Na realizację w/w zadania Wojewoda Kujawsko-Pomorski udzielił Gminie Ryńsk dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 637.328,00 zł.

20210927 10195720210927 10222120210927 10255220210927 102702USER SCOPED TEMP DATA MSGR PHOTO FOR UPLOAD 1632731290690 6848171383470181591USER SCOPED TEMP DATA MSGR PHOTO FOR UPLOAD 1632731333518 6848171563100633070

ZUS z urzędu przeliczy na korzystniejszych zasadach przyznane w tym roku czerwcowe emerytury i od października zacznie wypłacać wyrównania dla zaniżonych świadczeń. Nie trzeba składać wniosku w tej sprawie. Przeliczone zostaną również renty rodzinne po członkach rodziny, którzy zmarli po 31 maja tego roku. W województwie kujawsko-pomorskim przeliczonych zostanie 1068 świadczeń.

Strona 3 z 160

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top