Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ryńsk

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ryńsk

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Projekt grantowy pn. ,,E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego".

 

Termin realizacji: 01.09.2018 – 31.07.2019

Umowa na powierzenie grantu nr KPL/U/33/2018

Cel projektu. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31.07.2019 r.

Cele szczegółowe projektu:

  • Zwiększenie pobytu na nowe technologie informacyjno-komunikacyjne oraz ich zastosowanie przyczyniające się do podnoszenia efektywności oraz jakości życia
  • Podniesienie umiejętności aktywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym Internetu
  • Zwiększenie świadomości korzyści płynących z korzystania z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu zawodowym oraz osobistym wśród uczestników

Opis projektu. Projekt pozwala na podniesienie kompetencji cyfrowych w obszarach tematycznych, które są odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę. Grafiki szkoleniowe zostaną dostosowane w taki sposób do mieszkańców, aby uwzględnić ich ograniczoną dyspozycyjność np. ze względu na kwestie zawodowe lub rodzinne. W obszarze merytorycznym szkolenia odpowiadają na potrzebę podniesienia i ujednolicenia bazowej wiedzy z zakresie kompetencji IT - ogólnej wiedzy i umiejętności związanych z przetwarzaniem informacji oraz wykorzystaniem komputera i Internetu do nawiązywania komunikacji i zdobywania informacji. Podnoszenie kompetencji IT mieszkańców regionu w pełni wpisuje się w politykę i kierunki realizacyjne wytyczone przez Unię Europejską dla budowy europejskiego społeczeństwa informacyjnego.

Podsumowując Projekt polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ryńsk poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 267 mieszkańców w modułach tematycznych: Rolnik w sieci, Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci.

Pierwsze szkolenia już w miesiącu lutym w Szkole Podstawowej w Myśliwcu. Poniżej przedstawiamy terminy i tematy szkoleń:

  1. 05.02.2019 r. – 06.02.2019 r. - Rolnik w sieci
  2. 07.02.2019 r. – 08.02.2019 r. - Rodzic w internecie
  3. 12.02.2019 r. – 13.02.2019 r. - Mój biznes w sieci
  4. 14.02.2019 r. – 15.02.2019 r. - Rolnik w sieci
  5. 18.02.2019 r. – 19.02.2019 r. - Rolnik w sieci
  6. 21.02.2019 r. – 22.02.2019 r. - Rodzic w internecie

Zgłoszenia można dokonać osobiście online na stronie www.fwzr.pl/rezerwacje lub dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (wersja WORD, wersja PDF) do Urzędu Gminy (pok. 104).

Serdecznie zapraszamy

 
Czytany 34 razy Ostatnio zmieniany środa, 16 styczeń 2019 13:35

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: 8uj4g63pcd

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top