piątek, 11 styczeń 2013 00:00

Zasady w Gminie Ryńsk

Napisane przez  Gapiński Łukasz
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Stawki obowiązujące w Gminie Ryńsk

Jako podstawę do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych przyjęto gospodarstwo domowe - zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się lub jedną osobę utrzymującą się samodzielnie.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej

selektywna zbiórka odpadów*

nieselektywna zbiórka odpadów

27 zł - gospodarstwo domowe 2 i więcej osobowe

54 zł - gospodarstwo domowe 2 i więcej osobowe

14 zł - gospodarstwo domowe jednoosobowe

28 zł - gospodarstwo domowe jednoosobowe

* cena obejmuje wywóz i zagospodarowanie odpadów ze wszystkich kontenerów znajdujących się na nieruchomości, tj. zmieszane odpady komunalne, bioodpady, tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe, szkło, papier.

Jako podstawą do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości niezamieszkałe, na której powstają odpady komunalne przyjmuje się ilość pojemników o określonej pojemności.

Opłata za pojemnik na odpady komunalne na terenie nieruchomości niezamieszkałej

pojemnik

selektywna zbiórka odpadów

nieselektywna zbiórka odpadów

120 l

29 zł*

58 zł

240 l

50 zł*

100 zł

1 100 l

160 zł*

320 zł

* cena obejmuje wywóz i zagospodarowanie odpadów ze wszystkich kontenerów znajdujących się na nieruchomości, tj. zmieszane odpady komunalne, bioodpady, tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe, szkło, papier.

 Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do
10-tego dnia każdego miesiąca, po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
Obowiązek wniesienia opłaty powstaje od dnia 1 lipca 2013 roku. 

Pojemniki

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników i worków przeznaczonych do zbierania:

  1. kolor niebieski – papier i tektura;
  2. kolor żółty – tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe;
  3. kolor zielony – szkło;
  4. kolor brązowy – bioodpady;
  5. kolor zielony – odpady komunalne zmieszane.

Pojemniki do zbiórki odpadów muszą posiadać oznaczenie określające rodzaj odpadu gromadzonego w pojemniku oraz nazwę przedsiębiorstwa odbierającego odpady.

Częstotliwość odbierania odpadów

Rodzaj odpadu

Częstotliwość odbioru odpadów

z nieruchomości zamieszkałych jedno- i wielorodzinnych (do 8 lokali mieszkalnych)

z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych (powyżej 8 lokali mieszkalnych)

z nieruchomości związanych z handlem, usługami, produkcją oraz przeznaczonych do użytku publicznego

z nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych wyposażonych w obiekty trwale i nietrwale związane z gruntem

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

co 4 tygodnie

- w okresie od 01.06 do 31.08 – co tydzień,

 - w okresie od 01.09 do 31.05 – co dwa tygodnie

co 4 tygodnie

- w okresie od 01.05 do 31.08 co tydzień,

bioodpady, w tym odpady zielone

raz na miesiąc

- w okresie od 01.06 do 31.08 – co tydzień,

 - w okresie od 01.09 do 31.05 – co dwa tygodnie

raz na miesiąc

- w okresie od 01.05 do 31.08 – co tydzień

papier i tektura

co trzy miesiące

co dwa miesiące

co trzy miesiące

-

szkło

co trzy miesiące

raz na miesiąc

co trzy miesiące

- w okresie od 01.05 do 31.08 – co tydzień

tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe

co dwa miesiące

co dwa tygodnie

co dwa miesiące

- w okresie od 01.05 do 31.08 – co tydzień

Ponadto:

- z nieruchomości stanowiących ogródki działkowe w okresie od 1.04 do 31.10 każdego roku – co cztery tygodnie;

- z cmentarzy – co cztery tygodnie

 

Czytany 1602 razy Ostatnio zmieniany środa, 03 styczeń 2018 10:56

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: 8uj4g63pcd

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top