piątek, 25 styczeń 2013 00:00

Składanie deklaracji

Napisane przez  Gapiński Łukasz
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

   W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na mieszkańców gmin nałożono obowiązek wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej. Wzór deklaracji uchwalony został przez Radę Gminy 12 grudnia 2016 roku. Właściciele, użytkownicy lub zarządcy nieruchomości, mają obowiązek złożenia deklaracji.

   W przypadku nieruchomości zamieszkałych deklarację wypełnia właściciel nieruchomości określając sposób zbierania odpadów jako selektywny (27 zł) lub nieselektywny (54 zł). Ponadto właściciel określa w deklaracji sposób zagospodarowania bioodadów (odpady kuchenne, trawa, gałęzie) czy pozbyć się ich w specjalnych pojemnikach na bioodpady, czy kompostować na nieruchomości. W przypadku, gdy na nieruchomości nie zamieszkuje właściciel, a użytkownik, lokator, to na nim ciąży obowiązek wypełnienia deklaracji.

   W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi za złożenie deklaracji odpowiada zarządca, administrator lub spółdzielnia mieszkaniowa.

   W przypadku nieruchomości niezamieszkałych deklarację wypełnia również właściciel lub zarządca działającego na nieruchomości zakładu produkcyjnego, handlowego lub usługowego, szkoły, hotelu, punktu gastronomicznego. Ponadto obowiązek złożenia deklaracji mają właściciele działek rekreacyjno-wypoczynkowych i ogródków działkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ryńsk. W przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych i ogródków działkowych wprowadzono wzory obejmujące miesiące, w których na danych nieruchomościach powstają odpady komunalne.


W przypadku nie złożenia deklaracji w wymaganym terminie na właścicieli lub użytkowników nieruchomości zostaną nałożone decyzje administracyjne określające wysokość stawki.


Deklaracje należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 101, w Wydziale Ochrony Środowiska pokój 105  lub przysłać na adres Urząd Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno.

 

DEKLARACJE DO POBRANIA

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych

Załącznik do deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych

 

 

Czytany 1500 razy Ostatnio zmieniany piątek, 05 styczeń 2018 11:11

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: 8uj4g63pcd

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top