Wydrukuj tę stronę
W Stanisławkach wybrano nowego sołtysa

7 kwietnia 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Stanisławkach odbyło się Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Stanisławki w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa. Konieczność przeprowadzenia wyborów wynikła ze złożonej rezygnacji z pełnienia funkcji przez Panią Barbarę Grabowską.

Przeprowadzono tajne głosowanie, w wyniku którego na Sołtysa Sołectwa Stanisławki jednogłośnie wybrany został Pan Jerzy Osiński. Obecny na zebraniu Wójt Gminy Ryńsk Pan Władysław Łukasik złożył gratulacje nowo wybranemu Panu Sołtysowi oraz podziękował Pani Barbarze Grabowskiej za długoletnią współpracę.

Pani Barbara Grabowska złożyła podziękowania Panu Wójtowi, Panu Radnemu Piotrowi Makowskiemu, Radzie Sołeckiej i wszystkim mieszkańcom Sołectwa za współpracę oraz życzyła Panu Jerzemu Osińskiemu sukcesów w pełnieniu funkcji Sołtysa.

Nowy soltys sołectwa Stanislawki

Czytany 1739 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 15 maj 2018 05:54