Remont drogi gminnej nr 070312C relacji Orzechówko-Pływaczewo

Dnia 25 kwietnia 2022 roku Wójt Gminy wraz ze Skarbnikiem podpisali umowę o udzielenie dofinansowania w wysokości 816.766,00 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dla zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 070312C relacji Orzechówko-Pływaczewo”. Całkowita wartość zadania to kwota około 1,7 mln zł.

Flaga i Godło Polski

Remontowany odcinek drogi gminnej nr 070312C, jest położony na terenie gminy Ryńsk, w powiecie wąbrzeskim. Droga jest klasy technicznej D (dojazdowa). Droga na tym odcinku posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 5,0 m oraz obustronne pobocza gruntowe. Po obu stronach drogi występują odcinki rowów odwadniających. Stan nawierzchni drogi obecnie jest niezadowalający. Nawierzchnia drogi wykazuje liczne wyboje oraz nierówności poprzeczne i podłużne. Zagospodarowanie przedmiotowego odcinka drogi charakteryzują tereny rolne oraz lokalnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.

W ramach robót planuje się wykonanie remontu istniejącej nawierzchni jezdni o szerokości około 5,0 m i długości około 2720 m, poprzez: ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4cm oraz warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W o średniej grubości 5cm. Przed wykonaniem warstwy wyrównawczej projektuje się wykonanie lokalnych uzupełnień nawierzchni jezdni w miejscach wybojów i znacznych zaniżeń nawierzchni. W ramach prac remontowych w zakresie obustronnych istniejących poboczy o szerokości 0,75 m, planuje się ich rozbiórkę i wykonanie: warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm oraz warstwy kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm. Roboty remontowe w zakresie istniejących zjazdów projektuje się wykonać poprzez uzupełnienie istniejącej nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie. Ponadto w ramach prac remontowych projektuje się wykonanie zabiegów utrzymaniowych w zakresie odtworzenia istniejących odcinków rowów odwadniających oraz wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego. Zamontowany zostanie znak B-33 oraz nadzór prędkości oznaczony znakiem D-51. Planowane prace remontowe powyższych elementów drogi mają na celu przywrócenie ich do stanu pierwotnego.

Tablica remont drogi Orzechówko-Pływaczewo

Czytany 285 razy Ostatnio zmieniany środa, 04 maj 2022 07:34

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top