System Monitoringu Suszy Rolniczej

Na stronie Gminy Ryńsk udostępniliśmy informacje z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

System ma za zadanie wskazać obszary na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce. Aktualne informacje znajdą Państwo na stronie Gminy Ryńsk w zakładce "Rolnictwo".

Dane z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej:

W związku z wystąpieniem suszy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego spowodowanej niedoborem opadów atmosferycznych, informujemy, że Gmina Ryńsk zaliczona została do gmin objętych suszą. Wójt Gminy Ryńsk informuje, że rolnicy posiadający gospodarstwa, w których wystąpiły szkody w uprawach kukurydzy na ziarno i zielonkę, roślin strączkowych i krzewów owocowych proszeni są o składanie wniosków o szacowanie szkód. Powołano również komisję ds. szacowania szkód w uprawach rolniczych. zarządzenie wojewody kujawsko pomorskiego.

pdf2Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku

 

Złożone wnioski będą podstawą do sporządzenia protokołu strat. Do wniosku o szacowanie strat należy załączyć kserokopię tabeli VIII (strona 3 wniosku złożonego do ARiMR o dopłaty bezpośrednie).

Ponadto informujemy, iż rodzaje upraw, które kwalifikują się na chwilę obecną do szacowania strat to:

 • kukurydza na ziarno,
 • kukurydza na kiszonkę,
 • rośliny strączkowe
 • krzewy owocowe

na gruntach kategorii gleby I.

Kategoria I - bardzo podatna na suszę, gatunek gleby ustalono w (IUNG-PIB) w oparciu o skład granulometryczny (uziarnienie) na podstawie informacji zawartej na mapach glebowo-rolniczych. Bardzo lekka, grupa granulometryczna:

 • piasek luźny – pl
 • piasek luźny pylasty – plp
 • piasek słabo gliniasty – ps
 • piasek słabo gliniasty pylasty – psp

Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolniczych można odbierać u Sołtysów, w Urzędzie Gminy lub pobrać poniżej:

pdf2Wniosek o oszacowanie szkód w uprawach

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu,
 • całkowitą powierzchnię poszczególnych upraw w ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (np. 1,03 ha),
 • szacowaniu podlegają uprawy przekraczające 0,10 ha,
 • procentowy udział strat w poszczególnych uprawach w gospodarstwie.
 • kserokopię tabeli VIII (strona 3 wniosku złożonego do ARiMR o dopłaty bezpośrednie)

Prosimy o zwrócenie uwagi, aby suma powierzchni gospodarstwa i upraw była zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie.

Wnioski o oszacowanie strat należy składać osobiście u pracowników Urzędu Gminy Ryńsk pokój 106 (Wydział Rolnictwa) w godzinach pracy urzędu 715 - 1515 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.

pdf2Kurenda w związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Ryńsk

Kategorię gleby na danej działce można sprawdzić w Geoportalu Otwartych Danych Przestrzennych warstwa „Monitoring warunków glebowych i podatność gleb na suszę”, w prawym górnym rogu wybieramy działkę, Powiat, Gmina, Obręb i numer działki. Obecnie wnioski mogą dotyczyć wyłącznie upraw na glebach kategorii I (oznaczenia kolorami na mapie zgodnie z poniższą legendą).

legenda podatność gleb na suszę

Mapa podatności gleby na suszę

susza mapka

Czytany 2468 razy Ostatnio zmieniany piątek, 10 lipiec 2020 10:36

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top