Rekordowa liczba cudzoziemców

W ostatnich latach w Polsce liczba legalnie pracujących cudzoziemców stale się zwiększała. Rosła również liczba cudzoziemców, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym, przy czym największy wzrost można było zaobserwować w latach 2015-2019. Od marca do maja 2020 roku nastąpił spadek liczby ubezpieczonych obcokrajowców, co miało związek z ograniczeniami wprowadzonymi w Polsce w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa.

W czerwcu 2020 roku zatrzymał się trend spadkowy, a liczba pracujących cudzoziemców nieznacznie wzrosła, by na koniec 2020 roku przekroczyć 725 tys. W województwie kujawsko-pomorskim liczba ta na koniec ubiegłego roku przekroczyła 26 tys. Niewątpliwie wpływ na liczbę pracujących cudzoziemców w Polsce miały utrudnienia w przekraczaniu granic państw i „zamrażanie” gospodarki, w związku z koniecznością izolacji obywateli. Największy miesięczny spadek miał miejsce między końcem marca a końcem kwietnia 2020 roku. W skali kraju ilość obywateli z zagranicznym paszportem zmalała o 40,0 tys. ubezpieczonych. Po ponownym otwarciu polskiej granicy liczba ubezpieczonych cudzoziemców zaczęła rosnąć, by na koniec 2020 roku przekroczyć 725 tys.

Jak w całym kraju, tak i w naszym województwie można było zauważyć zmniejszenie liczby zgłoszonych do ubezpieczeń pracujących obcokrajowców. W lutym ich liczba sięgała 24,2 tys., w kwietniu 22 tys., a w czerwcu 20,7 tys. Kolejne miesiące były już zwyżkowe, by pod koniec roku przekroczyć 26 tys. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Nadal najwięcej cudzoziemców zgłoszonych do ZUS-u pochodzi z Ukrainy – 532,5 tys. osób. Na drugim miejscu są Białorusini w liczbie 50,6 tys., a na trzecim Gruzini, których jest 12,9 tys. osób. W województwie kujawsko-pomorskim dominującą grupą są obywatele Ukrainy, których jest 21 tys. Kolejni, co do liczby są Białorusini (1034), obywatele Mołdawii (616) i Gruzji (460). W naszym regionie pracują też obywatele Filipin, Kolumbii, Australii czy Nigerii - dodaje rzeczniczka.

Co ciekawe, zdecydowanie więcej w ubezpieczeniu społecznym jest mężczyzn niż kobiet. W pierwszym półroczu 2020 roku ich udział nieznacznie wzrósł - z 66,2% w grudniu 2019 r. do 67,2% w czerwcu 2020 roku. W latach 2015- 2019 wśród cudzoziemców podlegających ubezpieczeniom społecznym dominowały osoby w wieku 20-49 lat. Natomiast na koniec czerwca 2020 roku najliczniejszą grupę wiekową wśród cudzoziemców stanowiły osoby w wieku 30-34 lata.

Pandemia spowodowała, że nastąpił spadek zatrudnienia obcokrajowców przede wszystkim w sektorze usług administrowania. Natomiast wzrost liczby dał się zauważyć w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, a także informacji i komunikacji.

Największą grupę spośród ubezpieczonych cudzoziemców stanowią pracownicy. W naszym regionie jest ich aktualnie 9,5 tys. a w całym kraju 431 tys. Drugą pod względem liczności grupą są osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej. Natomiast niewielka cześć z cudzoziemców, około 3 proc. decyduje się na własny biznes. W województwie kujawsko-pomorskim na prowadzenie własnej firmy zdecydowało się około 600 przedsiębiorców.

Statystyka cudzoziemców dla oddziałów ZUS w woj. kujawsko-pomorskim (dane na 31.12.2020 r.)

  • Oddział ZUS w Bydgoszczy - 16 348 ( w tym 13 596 Ukraińców)
  • Oddział ZUS w Toruniu - 9 675 ( w tym 7 404 Ukraińców)

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Czytany 257 razy Ostatnio zmieniany piątek, 29 styczeń 2021 09:06

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top