Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W dniu 1 czerwca 2015 roku Rada Gminy Wąbrzeźno podjęła Uchwałę Nr X/64/2015 w sprawie Zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wąbrzeźno.


- Powyższa uchwała przewiduje udzielanie dotacji ze środków budżetu gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąbrzeźno;
- Dotacja będzie udzielana tylko osobom fizycznym dla inwestycji zrealizowanych w budownictwie mieszkaniowym polegających na wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków;
- Warunkiem otrzymania dotacji jest rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń przez zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków;
- Dofinansowaniu podlegają wydatki poniesione na zakup wyłącznie nowych urządzeń posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie wg obowiązujących przepisów prawa budowlanego;
- Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach dotacji będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy;
- Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej;
- Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 2.000,00 zł dla budynku jednorodzinnego lub 3.000,00 zł dla budynku wielorodzinnego;
- O możliwości otrzymania dotacji decyduje kolejność wniosków (data złożenia w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno). Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w niniejszych zasadach. Weryfikacji wniosków dokonywać będzie Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wąbrzeźno, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku;

UWAGA:

1. Wnioski należy składać przed dokonaniem zakupu oraz montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Data rozpoczęcia składania wniosków to 18 stycznia 2016 roku.
3. Inwestycję należy wykonać i rozliczyć w terminie do dnia 15 listopada 2016 roku.

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioskowanie:
Wniosek o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na lokalizację oczyszczalni

Podpisanie umowy:
Karta oceny wniosków

Umowa dotacji na przydomową oczyszczalnie ścieków

Rozliczenie dofinansowania:
Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków

Końcowy protokół odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków

Więcej informacji pod numerem 56-687-75-23 lub 56-687-75-49

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - podsumowanie

26 grudzień 2016

W roku 2015 rozpoczęliśmy udzielanie dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Wąbrzeźno. Wysokość dofinansowania wynosiła 2.000,00 zł dla budynków jednorodzinnych i 3.000,00 zł dla budynków wielorodzinnych na zakup fabrycznie nowego urządzenia . W bieżącym roku z przedmiotowego dofinansowania skorzystało 37 właścicieli nieruchomości, na łączną kwotę blisko 73.879,03 zł.

W roku 2017 przewidujemy kontynuowanie projektu, a środki zarezerwowane w budżecie pozwolą na zrealizowanie 40 kolejnych urządzeń dla domów naszych mieszkańców. Nabór rozpocznie się w I połowie stycznia 2017 roku i trwać będzie do wyczerpania środków. Ważne jest by inwestycja została zrealizowana i rozliczona w danym roku budżetowym. Więcej informacji na stronie internetowej www.gminarynsk.pl w zakładce ochrona środowiska – przydomowe oczyszczalnie oraz pod numerem telefonu 56 687 75 23.

Czytany 712 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 03 styczeń 2017 17:53
Więcej w tej kategorii: « Formy Ochrony Środowiska

Adres_Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

Galeria_Gmina_Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top