Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w 2018 r.

W ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Ryńsk otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wpłynęło ogółem 10 ofert.

Konkurs dotyczył realizacji zadań „Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk” oraz „Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży”

Na realizację zadania pn. „Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk” wnioski złożyły organizacje:

1) Stowarzyszenie Nasza Gmina,

2) Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Ryńsk,

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Ryńsku,

4) Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe Wąbrzeźno,

5) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Wąbrzeźnie,

6) Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego.

 

Na realizację zadania pn. „Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży” wnioski złożyły:

1) Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie w Wąbrzeźnie,

2) Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski Koło PZW Wędkarz przy ERGIS Wąbrzeźno,

3) Chorągiew Kujawsko – Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Toruń

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotacje otrzymały:

 

Lp

Nazwa oferenta

Nazwa i tytuł zadania publicznego

Wysokość dotacji

1

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Wąbrzeźno

Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk – „Dożynki Gminne Ryńsk 2018”

39 500- zł

2

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Wąbrzeźno

Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk – „Fundusze sołeckie 2018”

35 400- zł

3

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Ryńsk

Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk – „KGW jednoczy VII”

10 000,- zł

4

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Ryńsku

Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk – „Integracja członków OSP z terenu Gminy Ryńsk”

11 000- zł

5

Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Wąbrzeźnie

Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk – „Obchody dnia Białej Laski i obrzędowości Święta Pieczonego Ziemniaka”

1 000- zł

6

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Wąbrzeźnie

Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk „Światowy Dzień Inwalidy”

500,- zł

7

Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie w Wąbrzeźnie

Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży „Działalność gminnej Szkółki Ekologiczno- Wędkarskiej w miejscowości Ryńsk”,

4 100,- zł

8

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego

Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk VIII Piknik Rodzinny – Kolorowe Niebo”,

7 000,- zł

9

Chorągiew Kujawsko – Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Toruń

Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży Obóz harcerski 2018”.

6 000,- zł

10

Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski Koło PZW Wędkarz przy ERGIS Wąbrzeźno

Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży

„Zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Ryńsk”,

600,- zł

Razem

115 100,- zł

 

Wójt Gminy Ryńsk

(-) Władysław Łukasik

Czytany 116 razy Ostatnio zmieniany piątek, 02 marzec 2018 11:44

Adres_Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

Galeria_Gmina_Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top